سیستم روشنایی و برق :

کلیه سیم کشی داخل کانکس داخل داکت های PVC که روی دیوارها و سقف نصب شده انجام می گیرد با رنگ کرمی کابل 2*2.5 استاندارد و سیم نمره 2.5 و نصب کلید و پریز تلفن ایرانی درجه یک ، فیوز استاندارد روکار و نصب قاب مهتابی 2*40 روکار و استاندارد در صورت نیاز نصب سیستم ارت و فیوز محافظ جان .

سیستم روشنایی و برق